Kiş Kilsəsi - Şəki, Azərbaycan

Kiş kilsəsi – Azərbaycanın tarixi-mədəni abidələri qədim və müstəqil tarixə malik olması təəccüblü deyil. Belə abidələrdən biri də Şəki rayonunun Kiş kəndində yerləşən Kiş Alban məbədidir.

İslamdan əvvəl Azərbaycanda yerli əhalinin böyük hissəsi oda sitayiş etsə də, bəzi bölgələrdə digər səmavi din olan xristianlıq da yayılmışdı.

  • Ölçü: 110x120
  • Texnika: Kətan, yağlı boya
  • Qiyməti: 4250.00 $
Əsəri əldə et